อาชีพ

สวัสดิการพนักงาน

สวัสดิการพนักงาน

1. มีการจัดสวัสดิการแรงงานและประกันสุขภาพประกันกลุ่มประกันการเดินทางและประกันอื่น ๆ
2. ค่าอาหารและเงินอุดหนุนที่จอดรถมีไว้เพื่อขาย
3 เงินอุดหนุนค่าโทรศัพท์มือถือมีไว้เพื่อขาย
4. ระบบการตลาดที่สมบูรณ์แบบ
5. จะได้รับโบนัสเทศกาลสามเทศกาลของจีน
6. สัปดาห์ทอง
7. การเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศและต่างประเทศเป็นประจำทุกปี
8. คณะกรรมการสวัสดิการของ บริษัท จัดให้มีการชุมนุมและงานเลี้ยงวันเกิดเป็นประจำ
9. งานแต่งงานและงานศพ
10. การฝึกอบรมพนักงานและทุนการศึกษาสำหรับบุตรหลานของตน
11.There มีแผนจะกลายเป็น บริษัท จดทะเบียน OTC ในอนาคต
ประวัติศาสตร์
    3การสอบสวน